Rydych yma : Hafan > Amdanon Ni > Sut i Ymuno

Sut i Ymuno

Fel rheol, cynhelir gwrandawiadau tua diwedd tymor yr haf a bydd aelodau newydd yn ymuno ar ddechrau tymor yr hydref. Nid oes llefydd gwag yn y grwp iau ar hyn o bryd ond gallwn gynnig gwrandawiadau i unrhyw un sydd a diddordeb mewn ymuno gyda'r grwp o 15 - 18 oed yn ystod mis Medi 2009.

Ffurflen 2010

Ysgol Theatr Maldwyn Cyf

Mai 2010

Annwyl Gyfaill,

 

Sefydlwyd Ysgol Theatr Maldwyn ym mis Medi 2004, er mwyn rhoi cyfleoedd i bobl ifanc ddysgu a datblygu sgiliau theatr trwy gyfrwng y Gymraeg. Ar hyn o bryd mae 50 o bobl ifanc rhwng 11 a 15 oed yn cyfarfod yn wythnosol yng Nghanolfan y Banw ger Llanfair Caereinion. Ym mis Medi 2005, sefydlwyd ail grŵp i bobl ifanc rhwng 15 ac 18 oed, sy’n cyfarfod yn wythnosol yng Nghanolfan Gymunedol Glantwymyn ac yn ogystal a chymryd rhan mewn cyngherddau, byddwch yn derbyn y profiad o berfformio drama gerdd yn achlysurol. Fel gyda’r grŵp iau, treulir cyfnodau yn hyfforddi a dysgu sgiliau actio, canu a dawns. Eleni, cawsom lwyddiant arbennig gyda’n cynhyrchiad o “Mela” ac fe fydd y grŵp iau yn perfformio “Crib, Siswrn a Rasel” yn ystod mis Gorffennaf.

 

Os oes ganddoch chi ddiddordeb mewn ymuno â Ysgol Theatr Maldwyn, a wnewch chi gwblhau’r atodiad isod a’i ddychwelyd i mi erbyn Dydd Gwener 18fed Mehefin os gwelwch yn dda. Bydd disgwyl i aelodau dalu £110 y tymor o ffi er mwyn cael manteisio ar yr hyfforddiant hwn. Os bydd mwy nag un aelod o’r un teulu’n aelodau, disgwylir i’r ail aelod dalu £60. Cynhelir y gwrandawiadau yng Nghanolfan Glantwymyn ar y 6ed Gorffennaf ac yng Nghanolfan y Banwa r yr 8fed Gorffennaf.

 

Disgwylir i bawb sy’n dymuno ymuno gyda’r ddau grŵp ddod i wrandawiad, lle y disgwylir i ddarpar aelodau ganu cân o’u dewis ac ynteu gyfleu darn o lefaru/actio o’u dewis (neu’r darn amgeuedig) neu ddawns i gyfeiliant CD. Darperir cyfeilydd a bydd chwaraeydd CD ar gael. Cewch ddewis ddod i’n cyfarfod ynteu yng Nghanolfan Glantwymyn ar ddydd Mawrth 6ed Gorffennaf neu yng Nghanolfan Y Banw ar ddydd Iau 8fed Gorffennaf. Gofynnwn i chi nodi isod pa ganolfan sydd fwyaf cyfleus i chi.

Yn gywir,

Penri Roberts

Cyfarwyddwyr/Directors: Linda Gittins, Derec Williams a Penri Roberts

Cyfeiriad/Address: 7 Stryd Fawr, Llanidloes, Powys SY18 6BY

Ffôn/Phone: 01686 413480 Ffôn symudol/Mobile: 07840403395

Cyfeiriad E-bost/E-mail address: penri@pc-q.net

Gwefan/Website: www.ysgoltheatrmaldwyn.co.uk

Rhif y Cwmni: 5289639

"……………………………………………………………………………………………

Ysgol Theatr Maldwyn

Mae gen i ddiddordeb mewn ymuno gyda’r grwp o:

 1

 

 

 
Rhowch ü 11 – 15               neu 15 - 18  oed       ym Medi 2010. 

Dewisiwch y ganolfan mwyaf cyfleus i chi:

 

 

 

 
Glantwymyn                Y Banw  

 

Enw:……………………………………………………………………………

 

Cyfeiriad:……………………………………………………………………….

 

 

Cod Post:………………………….Ffôn:……………………………………….

Cyfeiriad e-bost:………………………………………………………………..

Anfoner i: Penri Roberts, 7 Stryd Fawr, Llanidloes, Powys SY18 6BY      

Main Menu

Contact

Ysgol Theatr Maldwyn
7 Stryd Fawr, Llanidloes, Powys, SY18 6BY
Tel : 01686 413480

Rhif y Cwmni: 5289639