Rydych yma : Hafan > Newyddion > Croeso nol

Croeso nol

25 Awst 2012 | Categori: Newyddion

Byddwn yn ail-ddechrau ar Nos Fawrth 11 Medi yng Nglantwymyn (6 tan 8) i'r grwp hyn ac ar nos Iau 13 Medi i'r grwp Iau yng Nghanolfan y Banw (5.15 - 7.15). Edrychwn ymlaen at eich gweld ar gyfer blwyddyn newydd o hyfforddiant a pherfformiadau.

Llongyfarchiadau i Rhodri a Steffan Harri ar eu llwyddiant yn yr Eisteddfod Genedlaethol ac i Luke wrth iddo gael y prif ran yng ngynhyrchiad y National Youth Theatre of Great Britain. Hefyd i Heledd, Sara a Gethin am eu perfformiadiadau yng nghynhyrchiad Cwmni'r Urdd o "Neb yn Becso Dam." Llongyfarchiadau hefyd i Robert Lewis am ddod yn ail yn yr unawd i fechgyn dan 19 oed yn yr Eisteddfod Genedlaethol.

Mi fydd Ysgol Theatr Maldwyn yn cymryd rhan yn y rhaglen deledu Noson Lawen yng Nghanolfan Caereinion ar nos Sadwrn 13 Hydref.

Blaenorol

Main Menu

Contact

Ysgol Theatr Maldwyn
7 Stryd Fawr, Llanidloes, Powys, SY18 6BY
Tel : 01686 413480

Rhif y Cwmni: 5289639