Rydych yma : Hafan > Newyddion > Aelodau staff newydd

Aelodau staff newydd

10 Hydref 2012 | Categori: Newyddion

Estynnwn groeso cynnes i  dri aelod o staff sy'n ymuno a ni y tymor hwn. Mae Delyth Evans o Lanfyllin yn ymuno a ni fel cyfeilyddes ac edrychwn ymlaen at weithio gyda hi ar brosiectau'r flwyddyn hon. Mae Delyth yn athrawes rhan amser yn Ysgol Uwchradd Llanfyllin. Diolchwn i Fflur Pughe am ei gwasanaeth arbennig i'r ysgol ac estynnwn ein dymuniadau gorau iddi hi a Roland ar eu priodas diweddar.

Yn ddiweddar, cyhoeddodd Mel Jones nad yw hi'n bosib iddi barhau fel athrawes dawns yr ysgol, oherwydd amgylchiadau teuluol a phellter teithio i'r ddau ganolfan. Bu Mel yn aelod o staff yr ysgol o'r cychwyn cyntaf ym 2004 ac mae ei chyfraniad i lwyddiant Ysgol Theatr Maldwyn yn arbennig iawn nid yn unig fel athrawes dawns ond hefyd fel coreograffydd ein gwahanol sioeau dros y blynyddoedd. Gobeithiwn y daw cyfle i ni gyd-weithio gyda hi eto yn y dyfodol. Dwi'n sicr y bydd pob aelod a chyn aelod o'r ysgol yn dymuno diolch i mel o waelod calon.

Croesawn Catherine Young o Aberystwyth sy'n ymuno gyda ni y tymor hwn ac a fydd yn athrawes dawns i'r grwp iau yng Nghanolfan y Banw. Mae Catherine yn athrawes dawns profiadol ac yn gweithio i Dawns Ceredigion. Braf iawn hefyd yw cael croesawu Cêt Haf atom fel athrawes dawns i'r grwp hŷn. Bu Cet yn aelod gwerthfawr o'r ysgol am rai blynyddoedd cyn mynd i astudio dawns yng Nghaerdydd, lle y graddiodd yn yr haf gyda gradd dosbarth cyntaf mewn dawns.

Blaenorol

Main Menu

Contact

Ysgol Theatr Maldwyn
7 Stryd Fawr, Llanidloes, Powys, SY18 6BY
Tel : 01686 413480

Rhif y Cwmni: 5289639