Rydych yma : Hafan > Sioeau > Mela

Mela

31 Awst 2010 | Categori: Sioeau

Bu'r sioe "Mela" yn lwyddiant arall i'r ysgol yn ystod  gwanwyn 2010, gyda pherfformiadau yn Theatr Hafren, Theatr Felinfach, Theatr Harlech, Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth ac Ysgol y Berwyn Y Bala. Noddwyd y sioe hon gan Gyngor y Celfyddydau.

 _AAA8015.jpg _AAA8026.jpg_AAA8026.jpg

Cefndir y stori

Darn o dir gwael a llwm oedd “Llain Delyn” ar gyrion y dref, a’r unig beth a safai yn agos iddo oedd y cwt, cartref clwb ieuenctid y bobl ifanc.

Prynwyd Llain Delyn a safle’r cwt yn rhad fel ‘tir amaethyddol gwael’ gan Harry Valentine, adeiladydd bychan yn dechrau codi yn y byd. Yn fuan iawn wedyn, a than amgylchiadau amheus, cafwyd caniatad cynllunio ar y tir. Yr hyn oedd yn syndod i bawb oedd fod y cyn-berchennog wedi methu sicrhau caniatad droeon a dyna pam y gwerthwyd y tir mor rhad.

Adeiladodd Valentine stad o fflatiau ar y tir a thÅ· mawr iddo’i hun ar y rhan ucha, yn edrych i lawr dros y stad. Ceisiodd ei orau i ddymchwel y cwt ond methiant fu ei ymdrechion hyd yn hyn, er ei fod yn derbyn rhent am y tir odditano.

 _AAA8026.jpg                                                                                                                               

Adeilad arall ar gyrion y tir yw tafarn “The Goat”. Yno’n gweithio roedd Margaret, merch smart ond braidd yn dwp. Fel “Magi’r Goat” yr oedd hi’n cael ei hadnabod gan bawb yn y dref. Mynychai Harry’r “Goat” yn aml yn ystod cyfnod adeiladu’r stad ac arweiniodd un peth i’r llall nes iddynt briodi. Yn fuan iawn wedyn, ganwyd merch iddynt, tua’r un adeg ag y cwblhawyd y stad o fflatiau, a bedyddiwyd eu merch dan yr enw  “Cherry” – a galwyd y stad yn “Cherry Blossom Close”.

 

Datblygodd y stad yn le bywiog a hapus, yn debyg i bentref bach, gyda phob math o bobl yn byw yno. Mae criw o’r bobl ifanc yn mynychu’r Coleg Trydyddol lleol, ond i ysgol breifat yr a Cherry.

 

Mae’r sioe yn dechrau ar ddiwrnod olaf tymor yr haf.

_AAA8026.jpg

 

_AAA8026.jpg 

_AAA8026.jpg

_AAA8026.jpg

 

 

 

 

 

Blaenorol

Video

Mela Video

Main Menu

Contact

Ysgol Theatr Maldwyn
7 Stryd Fawr, Llanidloes, Powys, SY18 6BY
Tel : 01686 413480

Rhif y Cwmni: 5289639