Rydych yma : Hafan > Sioeau > Nia Ben Aur

Nia Ben Aur

1 Mai 2006 | Categori: Sioeau

"Nia Ben Aur" - Dyma gynyrchiad cyntaf y grwp 15-18 oed yn 2006. Perfformiwyd y sioe yn Theatr Hafren ac yn Ysgol y Berwyn Y Bala.

Perfformiad o’r sioe gerdd enwog a ysgrifennwyd gan griw o bobl ifanc ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol Caerfyrddin yn 1974. Deg mlynedd ar hugain wedi hynny, bydd pobl ifanc Ysgol Theatr Maldwyn yn atgyfodi’r sioe enwog hon sy’n seiliedig ar y chwedl wreiddiol. Syrthia Osian, tywysog Iwerddon, mewn cariad â Nia Ben Aur o Dir Na n’Og – “y tir yng nglas y don, lle na cheir na phoen na chri”, a lle mae ieuenctid ac anfarwoldeb yn teyrnasu. Maent yn byw yno am 300 mlynedd, hyd nes i Osian ddechrau hiraethu am ei wlad ei hun. Er gwaethaf ei rybuddio y deuai angau i’w ran pe digwyddai gyffwrdd â thir (Erin) Iwerddon, mae Osian yn dychwelyd ar gefn ei geffyl, a chanfod fod ei gyfeillion oll wedi diflannu. Syrthia i’r ddaear a heneiddio mewn amrantiad ac ni arbedir Osian rhag ei dranc.

Roedd llwyfannu’r Opera Roc Nia Ben Aur ar lwyfan Pafiliwn yr Eisteddfod Genedlaethol yng Nghaerfyrddin yn 1974 yn garreg filltir am sawl rheswm. Hon oedd y sioe gyntaf o’i bath yn y Gymraeg, a’r tro cyntaf i’r “diwylliant roc” gael ei arddel a’i gydnabod ar lwyfan y Brifwyl. Hwn hefyd oedd y tro cyntaf i nifer o grwpiau poblogaidd Cymru ddod at ei gilydd i greu Opera Roc, ac yr oedd yn adlewyrchiad o’r bwrlwm creadigol, ac o’r doniau disglair, a daniodd y byd canu poblogaidd Cymraeg yn y 70au. Ymysg awduron y gwaith y mae: Tecwyn Ifan, Phil Edwards, Alun Huws, Cleif Harpwood, Hefin Elis, Caryl Parry Jones, Geraint Jarman, Iestyn Garlick, grwpiau Ac Eraill ac Edward H Dafis.

                    

 

          

Blaenorol

Video

Nia Ben Aur Video

Main Menu

Contact

Ysgol Theatr Maldwyn
7 Stryd Fawr, Llanidloes, Powys, SY18 6BY
Tel : 01686 413480

Rhif y Cwmni: 5289639