Rydych yma : Hafan > Sioeau > Pum Diwrnod o Ryddid

Pum Diwrnod o Ryddid

30 Mehefin 2009 | Categori: Sioeau

"Pum Diwrnod o Ryddid"

Bu perfformiadau Ysgol Theatr Maldwyn o'r sioe hon yn lwyddiant arbennig yn hanes yr ysgol. Cafwyd dau berfformiad yn Theatr Hafren Y Drenewydd, a pherfformiadau eraill yn theatrau Aberystwyth, Felinfach, Harlech ac yn Ysgol y Berwyn Y Bala. Roedd pob canolfan yn llawn dop! Dyma yn sicr un o uchelfannau Ysgol Theatr Maldwyn hyd yn hyn. Gwelodd dros 2,000 o bobl y sioe yn ystod y daith. Yn ystod y flwyddyn, cyhoeddwyd llyfr "Pum Diwrnod o Ryddid" gan Gwmni Sain, dan nawdd Llywodraeth y Cynulliad. Mae'r llyfr ar werth mewn siopau ar hyd ac ar led Cymru.

Cant a hanner o flynyddoedd yn ôl, yn nhridegau’r ganrif ddiwethaf, gwelwyd y chwyldro cyntaf gan y dosbarth gweithiol ym Mhrydain. Lansiwyd y Siarter yn y flwyddyn 1837 ac fe gafodd groeso brwdfrydig gan y gweithwyr ymhobman. Crisialwyd holl obeithion a dyheadau’r werin yng ngofynion y Siarter. O ystyried mai 16 miliwn o bobl oedd poblogaeth Prydain Fawr, mae’n arwyddocaol fod dros 3 miliwn, o ddynion yn unig, wedi arwyddo’r Siarter. Roedd y siarter yn sicr yn chwyldroadol yn yr hyn a fynnai – pleidlais i bob dyn, pleidlais gudd heb orfod profi perchnogaeth. Bu gweithredoedd chwyldroadol y mudiad hwn yn ysbrydoliaeth, maes o law, i gewri megis Marx ac Engels.

Llwyddodd y Siartwyr i reoli’r dref am bum niwrnod ond yna, wedi’r newydd gyrraedd y dref, fod y milwyr are eu ffordd, dihangodd arweinwyr y mudiad. Llwyddwyd i ddal y rhan fwyaf ohonynt ac fe’u dedfrydwyd yn Llys y Trallwng: James Morris, pymtheg mlynedd o alltudiaeth; John Ingram, Abraham Owen a Lewis Humphreys, saith mlynedd o alltudiaeth. Carcharwyd eraill yng ngharchar Trefaldwyn.

Methiant fu’r gwrthdaro hwn yn Llanidloes oherwydd fod cyfalafiaeth yn orchfygol. Roedd y dosbarth gweithiol yn rhy anaeddfed eu tactegaeth, yn rhy ansicr o’u hathroniaeth gwleidyddol. Er hynny, fe heuwyd yr hadau a gwelwyd ffrwythau’r aberth yn y genhedlaeth nesaf. Dim ond ‘Pum Diwrnod o Ryddid’ a gafwyd yn Llanidloes, ond gadawyd y blas a’r dyhead am ryddid yng nghalonnau’r werin am byth.

Perfformiwyd y ddrama gerdd “Pum Diwrnod o Ryddid” gan Gwmni Theatr Maldwyn yn Theatr Hafren Y Drenewydd yn ystod Eisteddfod Genedlaethol Yr Urdd yn Y Drenewydd yn 1988. Recordiwyd y sioe ar gyfer S4C gan gwmni teledu Opus o dan gyfarwyddyd Mervyn Williams a Hefin Owen.

CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v62), quality = 75

Blaenorol

Video

Pum Diwrnod o Ryddid Video

Sylwadau

Mi es i weld y sioe nos Sul ddiwethaf yn Theatr Felin Fach. Heb un amheuaeth mae'r sioe yma yn un o'r rhai gorau rwy erioed wedi weld! Mae'r gerddoriaeth yn gampwaith. Fy hoff ganeuon o'r sioe ydy, "Ar noson…

Rhun Bleddyn (Disgbyl yn Ysgol Gynradd Llanbrynmair)

Read more

Main Menu

Contact

Ysgol Theatr Maldwyn
7 Stryd Fawr, Llanidloes, Powys, SY18 6BY
Tel : 01686 413480

Rhif y Cwmni: 5289639